“ Wij zijn een relatief jong snel groeiend adviesbureau”

met korte lijnen naar onze klanten. Een partner voor al uw vragen m.b.t.

Installatietechniek

Duurzaamheid

Bouwfysica

 

 

 

 

 

Facility Management

Kwaliteitsborger

 

 

 

 

 

 

Voor de algemene voorwaarden waaronder wij ons werk verrichten, geldt de R.V.O.I. of op aanvraag de D.N.R.

Er is weliswaar geen I.S.O. certificering maar een functionele en pragmatische kwaliteitsbewaking van onze producten is gewaarborgd. Voor kwaliteitsbewaking zijn intern werkprocedures vastgelegd onder andere voor de volgende zaken:

 • omschrijving van onze producten
 • taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers
 • opzet van rapportages
 • opzet van begrotingen en kwaliteitsbewaking van basis-kostenbegrotingen
 • omschrijving van de kwaliteit van de diverse projectfases
 • distributie van binnenkomende en interne documenten en projectgegevens,
 • controles van te verstrekken documenten
 • bewaking van de planning
 • projectstructuur, functies en verantwoordelijkheden
 • projectmappen en digitale opslag
 • nacontroles
 • back-up en archivering

Voor het uitvoeren van ons werk beschikken wij over:

 • Autocad met Nordined-applicatie;
 • BIM applicaties (Revit MEP);
 • V.A.B.I. programma’s;
 • Lichtberekeningsprogramma’s (incl. visualisatie);
 • Stabu bestek systematiek;
 • Energie Prestatie Gebouwen;
 • Milieu Prestatie Gebouwen;
 • We hebben eigen plotfaciliteiten voor een snelle en kwalitatieve levering van ons tekenwerk.

Tenslotte is het zo dat we gebouwen maken voor mensen en zij zich hierin thuis willen voelen. De mensen moeten zich ‘lekker’ kunnen voelen in dit nieuwe onderkomen. Om dit te bewerkstelligen zal er aandacht zijn voor o.a. de volgende aspecten:

 • hoe gaan we om met de zoninstraling en hoe realiseren we een goed binnenklimaat?
 • kunnen we de toetredende zonnewarmte ook zinvol gebruiken om te verwarmen?
 • de kwaliteit van de thermische schil.
 • de installatiekeuze.
 • het binnenklimaat.
 • bepalen van een efficiënt ventilatiesysteem [eventueel deels op natuurlijke wijze].
 • ‘slimme’ installatietechniek.

Deze onderdelen vragen een deskundige inbreng met een praktische vertaalslag naar bijbehorende mogelijkheden en oplossingen.