De advisering voor gebouwinstallaties betreft in het algemeen het maken van bestekken, tekeningen en kostenramingen voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. In de verschillende fases van programma van eisen, schetsontwerp, definitief ontwerp en bestek worden ontwerpen gemaakt waarbij tevens alternatieven onderzocht worden en kosten/batenanalyses gemaakt worden. Hierdoor is steeds een juiste beslissing over kwaliteit, omvang en kosten mogelijk.

Werktuigbouwkundig:

Heuschen Schrouff

 • Verwarming,
 • Warmtepomp technieken incl. bodenopslag,
 • Regeltechniek incl gebouw– besturings– systemen (GBS) ,
 • Ventilatie-installaties,
 • Koeling-installaties,
 • Tapwaterinstallaties,
 • Sanitair,
 • Hemelwaterafvoer,
 • Zwembadtechniek,
 • Diverse gasinstallaties
 • Persluchtinstallaties

Zorgcentrum de Vloed Son en Breugel

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnisch:

 • Verlichting,
 • Elektrotechniek (NEN 1010),
 • Beveiliging (inbraak)
 • Beveiliging (brandmelding),
 • Data-installaties,
 • Communicatie installaties,
 • Lift– en roltrapinstallaties,
 • Domotica,