Curvers Raadgevende Ingenieus kan u ondersteunen in keuzes m.b.t. de duurzaamheid. Mede gezien de huidige maatschappelijke discussie omtrent de vermindering van aardgas verbruik en CO2 neutrale van gebouwen is Curvers Raadgevende Ingenieus uw partner in ondersteuning bij uw energietransitie naar gasloze gebouwen.

Door het maken van een energiescan van uw gebouw(en) kunnen stappen worden doorgerekend, waarbij energiebesparing, investeringen en subsidies worden onderzocht. Hierdoor is het mogelijk om een overzichtelijk beeld te verkrijgen van mogelijkheden en de te doorlopen stappen.

 

 

Ook na de energietransitie is het van belang dat de energiestromen gemonitord blijven. Dit ter voorkoming van het “weglekken” van energie. Door de gebouw beheers systemen is er een goede monitoring mogelijk. Het is van belang dat uw installaties beheerd worden. Curvers Raadgevende Ingenieurs BV kan hierin ondersteuning bieden. Vraag naar onze mogelijkheden.