Facility management

  • – Beheer en onderhoud
  • – Tekenwerk
  • – Projectondersteuning
  • – Calamiteiten plan inclusief BHV

De advisering in het kader van facility management is een vervolg op de advisering op de eerder genoemde gebieden:

  • management bij projecten waarbij de realisatie van gebouwinstallaties en/of de bouwfysica het belangrijkst zijn,
  • tekenwerk van bijvoorbeeld bestaande gebouwen en installaties invoeren in de computer met applicaties. Met deze applicaties kan het tekenwerk nog sneller uitgevoerd worden en ontstaan mogelijkheden om getekende informatie te tellen etc.
  • onderhoudsprognoses
  • opstellen van een calamiteitenplan en bedrijfhulpverlening (BHV)