RVOI staat voor Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau en is een uitgave van het Kivi en NLingenieurs.

Klik hier voor download RVOI-2011