De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten.

De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. In 2005 is de DNR voor het eerst uitgebracht, onder de noemer DNR 2005. In 2011 is een herziening van de regeling uitgebracht, de DNR 2011. De verschillen tussen de regeling uit 2005 en de regeling uit 2011 zijn op een rijtje gezet in de “Tekstvergelijking DNR 2005-2011”.

De DNR kan in samenhang worden gebruikt met de standaardtaakbeschrijving (STB). Deze STB is een systematische beschrijving van ontwerp- en advieswerkzaamheden, die als hulpmiddel kan dienen voor het verdelen, offreren en contracteren van dergelijke werkzaamheden in bouwprojecten. Klik hier voor meer informatie over de STB.

DNR 2011 is in eerste instantie een digitaal document. Het blijft echter mogelijk om gedrukte exemplaren van de DNR te bestellen. Klik hier voor het bestelformulier.
In samenhang met de DNR 2011 zijn nog een aantal andere documenten opgesteld. Deze documenten en de herziene DNR van 2011 zijn hieronder te vinden:

– DNR 2011 herzien (juli 2013)
– Toelichting op DNR 2011 herzien (juli 2013)
– The New Rules DNR 2011 revision (July 2013) [Engelse vertaling]
– Explanation DNR 2011 revision (July 2013) [Engelse vertaling Toelichting]
– Tekstvergelijking DNR 2005-2011
– Raampolis DNR 2011 herzien (juli 2013)
– Wijzigingsdocument Herziening DNR 2011 (juli 2013)